ONTWERP

Mijn visie

Als ontwerper hebben we de taak het groene gedrag te stimuleren en het grijze te ontmoedigen. Ik ben van mening dat de duurzame keuze de beste keuze moet zijn, en in mijn ontwerpen houd ik hier rekening mee. ​

Door om tafel te gaan met de aannemer kan hij adviezen geven met betrekking tot het sneller, groener, voordeliger en kwalitatief beter bouwen. In mijn ontwerpen staat niets helemaal vast, omdat ik de inbreng van andere partijen erg belangrijk vind. Ik geef de aannemer nog graag de vrijheid om ten gunste van het ontwerp mee te denken aan aspecten als duurzaamheid, uitgaven en kwaliteit. Op deze manier kom ik graag samen tot een duurzaam, reëel en tevens het beste ontwerp.

Bruikbaarheid

De bruikbaarheid van een gebouw wordt bepaald door de mensen die het gebouw gaan gebruiken en hoe ze dit doen. In mijn ontwerpen staat de mens centraal. Door mijn manier van werken betrek ik ‘’de mens’’ bij het ontwerpproces, zo ontstaat een gebouw dat helemaal op de behoeften van de gebruikers is ingericht. Dit komt naar voren in de ruimtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, waardoor plekken ontstaan die de mens stimuleren en een prettige tijd bezorgen.

Schoonheid

De schoonheid van een gebouw hangt in mijn visie samen met de aspecten van duurzaamheid en bruikbaarheid. In essentie gaat het om het vermogen om het idee van de mens te vertalen in een maakbaar gebouw met een heldere bouwstructuur en sterke bouwkundige details. Daarbij is ook de inpassing van een gebouw in de omgeving van groot belang, een gebouw moet opgaan in de omgeving. Daarnaast staat de haalbaarheid van de ontwerpen hoog in het vaandel.

Duurzaamheid

Als ontwerper hebben we de taak het groene gedrag te stimuleren en het grijze te ontmoedigen. Ik ben van mening dat de duurzame keuze de beste keuze moet zijn, en in mijn ontwerpen houd ik hier rekening mee. Dit gaat verder dan alleen duurzame materialen gebruik, het begint met de eerste schetsten. Hoe staat de woning georiënteerd op zon bijvoorbeeld, hiermee kan je veel energie besparen als de juiste oriëntering wordt toegepast.